EC Engineering Sp. z o.o.

Siedziba główna - Centrum projektowe

ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków

tel.: +48 12 341 89 00
e-mail: office@ec-e.pl

KRS: 0000226786    
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie     
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego     
NIP: 9452024653     
Kapitał zakładowy: 1 005 000 PLN.​..

Zakład Produkcyjny w Krakowie

32-003 Podłęże 659

tel.: +48 532 518 839 ​​

Zapytania ofertowe

tel.: +48 12 341 89 61
e-mail: sale@ec-e.pl

Zakład Produkcyjny w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

tel.: +48 17 773 95 00
​e-mail: office.mielec@ec-e.pl

Zapytania ofertowe / Technolog ofertowy

tel.: +48 17 773 95 10
e-mail: rfi@ec-e.pl

1111