Projektowanie: KOLEJ

Firma jest gotowa dostarczyć kompletne projekty lub dowolne części składowe projektów pojazdów szynowych, w tym:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej wymaganej w postępowaniach przetargowych,
 • Stworzenie koncepcji pojazdu, w tym zewnętrznej i wewnętrznej koncepcji stylistycznej,
 • Wybór kluczowych komponentów i kluczowych dostawców oraz negocjacje,
 • Integracja mechaniczna i elektryczna elementów pojazdu,
 • Szczegółowy model 3D pojazdu,
 • Pełen zakres obliczeń CAE i obliczeń analitycznych,
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej 2D,
 • Opracowanie pełnej dokumentacji elektrycznej - wysokiego i niskiego napięcia,
 • Kompletny projekt wózków,
 • Wykonanie dokumentacji technologicznej według możliwości produkcyjnych klienta,
 • Opracowanie dokumentacji narzędzi spawalniczych i montażowych,
 • Analiza RAMS / LCC,
 • Analiza bezpieczeństwa pożarowego,
 • Analiza SIL,
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych.

Dodatkowe kompetencje: projekty modernizacji pojazdów rożnego typu, wszelkie analizy związane z konstrukcją pojazdów szynowych, tworzenie dokumentacji utrzymania pojazdów, wsparcie podczas homologacji. 

EN Engineering POJAZDY
EC Engineering Wózki