Analizy przepływów i termiczne

Analizy przepływów

W ramach naszych usług, oferujemy szeroko rozumiane obliczenia przepływów z wykorzystaniem metod Obliczeniowej Dynamiki Płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD). Wykonujemy obliczenia przepływów ustalonych oraz nieustalonych, w przestrzeni otwartej oraz w przestrzeni zamkniętej, z powierzchnią swobodną, z uwzględnieniem przepływu energii bądź mieszaniem faz  oraz szereg innych. 

Analizy przepływów i termiczne

Przykłady zastosowań naszych obliczeń z zakresu CFD to m.in.:

•    Obliczenia aerodynamiczne.
•    Obliczenia spadków ciśnień.
•    Analiza dystrybucji powietrza i energii w układach klimatyzowanych i wentylowanych.
•    Analizy układów dolotowych, wydechowych, hydraulicznych, itp.
•    Optymalizacja geometrii kanałów powietrznych.
•    Analizy mieszania faz (CO2, wilgotność) w układach klimatyzowanych i wentylowanych.

Analizy przepływów i termiczne
Analizy przepływów i termiczne

Jako firma mocno związana z przemysłem kolejowym specjalizujemy się w obliczeniach przepływów dotyczących taboru:

•    Obliczenia układów klimatyzacji i wentylacji na zgodność
z normami EN 14750, EN 14813, EN 13129.
•    Obliczenia aerodynamiczne współczynników aerodynamicznych w celu wyznaczenia stabilności pojazdu na szlaku, zgodnie z EN 14067-6.
•    Obliczenia aerodynamiczne przejazdu przez tunel.
•    Obliczenia aerodynamiczne na zgodność z wymaganiami TSI – oddziaływanie taboru na otoczenie.

Obliczenia numeryczne przeprowadzamy z wykorzystaniem oprogramowania OpenFOAM czy OpenModelica. Opracowanie wyników realizujemy głównie przy użyciu pakietu HyperWorks oraz programu ParaView. Dodatkowo wszelkie numeryczne prace obliczeniowe wspieramy metodami analitycznymi z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, jak również narzędzi programistycznych rozwijanych na potrzeby poszczególnych projektów.

Analizy termiczne

Posiadając szeroki wachlarz narzędzi do przeprowadzenia strukturalnych analiz termicznych (MSC.Patran, MSC.Nastran, OpenFOAM, HyperWorks), przeprowadzamy analizy termiczne dla stanu ustalonego oraz zmienne w czasie. Zakres analiz obejmuje m.in:

•    Wyznaczanie rozkładu temperatur w strukturze.
•    Obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej.
•    Optymalizacja geometrii ze względu na przepływ energii (minimalizacja strat cieplnych, maksymalizacja wydajności energetycznej).
•    Wyznaczenie naprężeń termicznych dla konstrukcji w stanie ustalonym oraz w odpowiedzi na szok termiczny.